Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening


 

 

PROGRAM 2021

Yoga, Friskis & Svettis och tipsrundorna i Svarvareskogen kommer att genomföras som planerat.

Vi planerar att genomföra alla fredagskvällar på ängen i juli om läget i samhället tillåter det.

Juni
Vår skrivelse till kommunen om återvinningsstationen på Stora Strandvägen
Kommunens svar på vår skrivelse

Februari
Badortsföreningen har lämnat synpunkter till Laholms Kommun på den detaljplan som föreslår bl.a. en utökning av campingen vid Södra Kustvägen.

Skummeslövsstrand – Solklart