Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

Nu släpper vi biljetterna till Frukostpratare på Poco Loco Bar och Restaurang. Läs programmet här!

Nu har vi programmet för 2019 klart. Läs hela programmet här!

–  Ju mer sponsring – desto längre brygga, gäller nu i högsta grad!
Vill du vara med och sponsra bryggan är det nu sista chansen…
Vi tar tacksamt emot sponsringspengar för att därefter slutsammanställa. Läs mer under menyn Bryggan.

Juli 2018
Bildspelet som visades av Laholmsbuktens VA på årsmötet.

Februari 2018
Information från kommunen till fastighetsägare som fått Lantmäteriets utskick

Skrivelse till kommunen ang. motionsspåren i Svarvareskogen

Januari 2018
Badortsföreningens skrivelse till kommunen angående Information från Lantmäteriet om en lagändring som berör våra fastigheter.

Juli 2017
Presentation Skummeslöv som föredrogs på årsmötet

April 2017
Förr i tiden – Farbror Nisse minns. Läs hela berättelsen här.

Februari 2017
Sopsortering på stranden, återvinningsstationen vid Stora Strandvägen och cykelpump vid Svens Livs. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga frågor

Mars 2016
Synpunkter på sopsortering på stranden och återvinningsstationen på Stora Strandvägen. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga Frågor

”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

SAMRÅDSYTTRANDE TÄTORTSÅTGÄRDER 20140522

Badortsföreningens text om Centrumplanen. LÄS DEN HÄR.

Skummeslövsstrand – Solklart