Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

 logga2

Maj 2017
Sommarens program 2017

Tennisskola information

April 2017
Förr i tiden – Farbror Nisse minns. Läs hela berättelsen här.

Eventuella motioner inför årsmötet ska vara inlämnade innan den 1 maj.  info@badortsforeningen.se

Februari 2017
Program Träffpunkt Skummeslöv 2017

Sopsortering på stranden, återvinningsstationen vid Stora Strandvägen och cykelpump vid Svens Livs. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga frågor

Mars 2016
Synpunkter på sopsortering på stranden och återvinningsstationen på Stora Strandvägen. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga Frågor

Frågor och svar om bryggan finns i Nyhetsbrev nr 2 2016

”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

SAMRÅDSYTTRANDE TÄTORTSÅTGÄRDER 20140522

Badortsföreningens text om Centrumplanen. LÄS DEN HÄR.

Skummeslövsstrand – Solklart