Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening


Vinnare i boulemästerskapet 2019
1. Bo Ivansson och Carl Larsson
2. Arnold Nicolaisen och Jan-Åke Johansson
3. Alf Nilsson och Gun Olsson
4. Randi och Owe Ericson

Nu släpper vi biljetterna till Frukostpratare på Poco Loco Bar och Restaurang. Läs programmet här!

Nu har vi programmet för 2019 klart. Läs hela programmet här!

–  Ju mer sponsring – desto längre brygga, gäller nu i högsta grad!
Vill du vara med och sponsra bryggan är det nu sista chansen…
Vi tar tacksamt emot sponsringspengar för att därefter slutsammanställa. Läs mer under menyn Bryggan.

Juli 2018
Bildspelet som visades av Laholmsbuktens VA på årsmötet.

Februari 2018
Information från kommunen till fastighetsägare som fått Lantmäteriets utskick

Skrivelse till kommunen ang. motionsspåren i Svarvareskogen

Januari 2018
Badortsföreningens skrivelse till kommunen angående Information från Lantmäteriet om en lagändring som berör våra fastigheter.

”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Skummeslövsstrand – Solklart