Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening


 

 

PROGRAM 2021

Juli
Vinnarna i boulemästerskapet 2021
1 Carl Larsson och Bo Ivansson
2 Monica och Bernt Andersson
3 Annika och Bosse Runesson
4 Arne Uddemar och Jan Johansson

 

 

Juni
Vår skrivelse till kommunen om återvinningsstationen på Stora Strandvägen
Kommunens svar på vår skrivelse

Februari
Badortsföreningen har lämnat synpunkter till Laholms Kommun på den detaljplan som föreslår bl.a. en utökning av campingen vid Södra Kustvägen.

Skummeslövsstrand – Solklart