Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening


    PROGRAM för 2020 är klart

 

Boulen på ängen är inställd tillsvidare.

PÅSKTIPSRUNDAN ÄR INSTÄLLD!

OBS! Dryckesprovningen den 20 mars är uppskjuten till 15 maj. Om det inte går att genomföra då kommer pengarna att betalas tillbaka. Om ni undrar över något maila gun@badortsforeningen.se

Januari 2020

Invigning av bryggan 18 jan.

Ju mer sponsring – desto bättre brygga, gäller nu i högsta grad!
Vill du vara med och sponsra bryggan är det nu sista chansen…
Vi tar tacksamt emot sponsringspengar för att därefter slutsammanställa. Läs mer under menyn Bryggan.

Juli 2018
”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Skummeslövsstrand – Solklart