Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

 

PROGRAM 2024

LÖSENORDET ÄR ÄNDRAT 1 MARS 2024 FÖR INLOGGNING TILL MEDLEMSSIDAN.

Juli 2023
Vinnarna i boulemästerskapet 2023
1 Bo Ivansson och Carl Larsson
2 Bosse och Annika Runesson
3 Mats och Kristina Widén
4 Jan Jönsson och Hasse Svensson

Juni 2023

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Remiss till kommunen ang. campingen

Nytt lösenord för medlemmar från den 20 mars 2023. Står på ditt medlemskort.

Skummeslövs tennisklubb har nu två padelbanor som ni bokar på www.matchi.se

December 2022
Skrivelse ang Skottorp IF:s planer på ett föreningshus

Juni
Vår skrivelse till kommunen om återvinningsstationen på Stora Strandvägen
Kommunens svar på vår skrivelse

Februari
Badortsföreningen har lämnat synpunkter till Laholms Kommun på den detaljplan som föreslår bl.a. en utökning av campingen vid Södra Kustvägen.

Skummeslövsstrand – Solklart