Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

 logga2

Juni
affisch1_sommar2018    affisch2_sommar2018

April
Inför helgen bars bänkarna ner på stranden av Kjell-Åke, Lars, Alf och Peter. Stort tack!

 

 

 

 

 

Februari 2018
Information från kommunen till fastighetsägare som fått Lantmäteriets utskick

Skrivelse till kommunen ang. motionsspåren i Svarvareskogen

Januari 2018
Badortsföreningens skrivelse till kommunen angående Information från Lantmäteriet om en lagändring som berör våra fastigheter.

Program för Träffpunkt Skummeslöv våren 2018

Juli 2017
Bilder från jubileet finns under fliken Bilder.

Presentation Skummeslöv som föredrogs på årsmötet

Bouletävlingen avgjord! IMG_1120
Vinnare Paul Petersson och Jan-Åke Petersson, längst till vänster.
Tvåa blev Kerstin och Sven Nilsson.
På tredje plats Jan Alm och KG Kristensson.

April 2017
Förr i tiden – Farbror Nisse minns. Läs hela berättelsen här.

Februari 2017
Sopsortering på stranden, återvinningsstationen vid Stora Strandvägen och cykelpump vid Svens Livs. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga frågor

Mars 2016
Synpunkter på sopsortering på stranden och återvinningsstationen på Stora Strandvägen. Läs mer under Samhällsfrågor, Övriga Frågor

”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

SAMRÅDSYTTRANDE TÄTORTSÅTGÄRDER 20140522

Badortsföreningens text om Centrumplanen. LÄS DEN HÄR.

Skummeslövsstrand – Solklart