Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

Glöm inte köpa biljetter till bokkvällen den 31 okt. på Skoskumsgården!
Finns hos Svens Livs och via gun@badortsforeningen.se Begränsat antal, endast medlemmar! 50 kr

Augusti 2019
Badortsföreningen har fått in förslag vad gäller Grönområden i Skummeslövsstrand. Se inkommen skrivelse och vårt svar.


Vinnare i boulemästerskapet 2019
1. Bo Ivansson och Carl Larsson
2. Arnold Nicolaisen och Jan-Åke Johansson
3. Alf Nilsson och Gun Olsson
4. Randi och Owe Ericson

Nu har vi programmet för 2019 klart. Läs hela programmet här!

–  Ju mer sponsring – desto längre brygga, gäller nu i högsta grad!
Vill du vara med och sponsra bryggan är det nu sista chansen…
Vi tar tacksamt emot sponsringspengar för att därefter slutsammanställa. Läs mer under menyn Bryggan.

Juli 2018
”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Skummeslövsstrand – Solklart