Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening

Byafikat den 7/12 är flyttat till Strandpensionatet! Kl. 9.30

Jultipspromenad på ängen den 15 dec. med start 13-14. Efteråt bjuder vi alla på grillad korv. VÄLKOMNA!!

Svens Livs har ställt in sin julmarknad den  21 dec. pga. byggnation runt affären och vägarbete.


Vinnare i boulemästerskapet 2019
1. Bo Ivansson och Carl Larsson
2. Arnold Nicolaisen och Jan-Åke Johansson
3. Alf Nilsson och Gun Olsson
4. Randi och Owe Ericson

Nu har vi programmet för 2019 klart. Läs hela programmet här!

–  Ju mer sponsring – desto längre brygga, gäller nu i högsta grad!
Vill du vara med och sponsra bryggan är det nu sista chansen…
Vi tar tacksamt emot sponsringspengar för att därefter slutsammanställa. Läs mer under menyn Bryggan.

Juli 2018
”Grönområdesutredning för Laholms kust – Ett verktyg för framtida  planfrågor i Mellbystrand  och Skummeslövsstrand”, antagen av Kommunfullmäktige 15 december 2015.

Badortsföreningen har vi ett flertal tillfällen tillfrågats om vår inställning till bilar på stranden. Vi har hela tiden haft en konsekvent hållning. För att så långt möjligt säkerställa att denna hållning är känd och spridd har vi sammanfattat vår syn.
BILTRAFIK PÅ STRANDEN

Skummeslövsstrand – Solklart