Styrelsen

Anders Ohlsson, ordförande

Gun Hedin Nilsson, kassör

Peter Larsson, sekreterare

Oliver Schlick, ledamot

Niklas Lindhe, ledamot

Jessica Gudmundsson, ledamot

Zandra  Lundqvist, suppl.

Helena Åström, suppl.

Skummeslövsstrand – Solklart