Ordförande har ordet

Välkommen till ett nytt år med Skummeslövsstrands Badortsförening!

Vi har lämnat vårt jubileumsår bakom oss, men några ord om detta måste jag få med. Vilken fest det blev! Så många som uttryckt sin tacksamhet för ett bra och omväxlande program. Det gläder oss i styrelsen och ger oss kraft att ta nya tag.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som på något sätt bidragit till den fest det blev.

Vi kunde äntligen få fira midsommar som vi brukar, och som midsommar ska firas, och vilken uppslutning det blev. Uppskattningsvis besöktes ängen av 1500 glada midsommarfirare. Underbart!

Under det gångna året har vi fortsatt vår ungdomssatsning, vilket har en positiv utveckling. Vi har under året fortsatt vårt arbete med att jobba för att finna lösningar till en frisbee-golfbana. Vi har även träffat de ungdomar som önskar en basketbollplan i Skummeslövsstrand, och har inlett en dialog med kommunen för att stötta ungdomarna i att få en denna till stånd.

Vi har fortsatt dialog med Laholms kommun kring kommunal service på, och i anslutning till stranden. Vi har under den gångna sommaren upptäck brister gällande såväl sopsortering som städning av toaletter. Detta har vi aviserat till kommunen och kommer fortsätta dialogen kring förbättringar.  

Bryggan har blivit en naturlig mötesplats för alla. Vi kommer fortsätta arbetet med att förbättra vid och på bryggan. Bland annat har nya sponsorskyltar kommit upp. Arbetet med att inköpa och sjösätta en badflotte en bit utanför bryggan pågår, och målet är att den skall finnas på plats i god tid till sommaren.   

Med dessa orden lägger vi 2022 till handlingarna och ser fram emot ett nytt aktivitets-fyllt år, även om det inte kommer bli som jubileumsåret. Vi hoppas kunna erbjuda er alla ett intressant program även under 2023.

Avslutningsvis vill jag önska Er alla ett härligt år med oss i Badortsföreningen.

Er Ordförande

Kristian Petersson

Skummeslövsstrands Badortsförening

Skummeslövsstrand – Solklart