Ordförande har ordet

Det har nu gått nästan 1 år som jag varit ordförande i badortsföreningen.

Det var med stor oro som jag åtog mig uppdraget, och denna oro har inte minskat.  Jag är rädd att jag inte platsar i gänget. Det engagemang och den passion som styrelsemedlemmarna lägger ned i föreningen är imponerade. De jobbar hårt för att vårt Skummeslöv skall vara en bra plats att leva och bo på, både för åretrunt- och sommarboende.

Badortsföreningen anordnar aktiviteter både för sommar och vinter, och samarbetar med många eldsjälar i Skummeslöv, såsom Casandra Hallberg som drivet ett ute gym vid tennisbanorna, Bosse Brink för att vi skall få en brygga, Alf Nilsson och Lars Börjesson som fixar bänkar och bord vid stranden och många fler. Kommunen håller på att färdigställa en fantastisk lekplats vid ängen, där vi kunnat framföra önskemål som man också tagit hänsyn till. Platsen beräknas bli klar till midsommar och invigning kommer att ske veckan före.

Aktivitetsgruppen gör ett fantastiskt arbete. Det som oroar mig är att de är för få för att vara uthålliga över tid. Du som känner att du skulle vilja hjälpa till, anmäl dig på vår hemsida. Det kan vara genom att hjälpa till vid våra aktiviteter, till exempel vid midsommarfirandet på ängen eller andra arrangemang. Du som känner du har lite mer tid och engagemang för Skummeslövs utveckling, anmäl dig till aktivitetsgruppen.

anders_bild

Anders Ohlsson
Ordförande Skummeslövsstrands Badortsföreningen

Skummeslövsstrand – Solklart