Om oss

Skummeslövsstrands Badortsförening inleder under år 2021 sitt 89:e verksamhetsår.

Skummeslövsstrands Badortsförening är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden. Vårt ändamål att verka för en positiv utveckling av Skummeslövsstrand samt arrangemang som skapar trivsel för såväl sommargäster som helårsboende.

Badortsföreningen arrangerar ett antal olika aktiviteter året runt men givetvis med tyngdpunkt under sommaren. Antingen ordnar vi dem själva, kanske i samarbete med andra, eller avtalar vi med lämplig arrangör. Midsommarfirandet och tipspromenaderna är exempel på sådant vi ordnar i egen regi, medan t.ex. motionsgymnastiken under sommaren är avtalad med Friskis och Svettis. Alla våra aktiviteter finns på hemsidan och i ”Strandnytt”.  Vi strävar efter att  utöka våra aktiviteter både till antal och till en större bredd. Därför behöver vi bli fler som jobbar med detta. Välkommen att anmäla intresse! Badortsföreningen är också engagerad i Skummeslövs utveckling. Främst genom att vara en aktiv part till Laholms Kommun och andra aktörer då det gäller utformning av planer och andra förutsättningar för hur Skummeslöv skall se ut och upplevas. I dagsläget har vi tillsammans med ett antal stug- och samfällighetsföreningar engagerat oss i Laholms Kommuns Framtidsplan 2030 och förslaget till Detaljplan för havsstranden.  Våra yttranden finns på vår hemsida. Vi samarbetar med och stödjer ”Nätverket Bevara Svarvareskogen”, samt tittar på vad som händer i Skummeslöv och Skottorp

För 2021 är vår ambition att öka värdet av medlemskap i Badortsföreningen.

Skummeslövsstrand – Solklart