Bli medlem / medlemsavgift

Bankgironummer  352-5003
Medlemsavgiften för 2018 är 250 kronor varav 35:- kronor till Skummeslövsbadet/Stimmet
Skriv adress och namn på inbetalningsavin!
Hämta ert medlemskort på Skummeslövs Golv färg & Interiör
ca en vecka
efter att ni betalt medlemsavgiften.

Inbetalningsavi och Strandnytt utkommer i mitten av maj 2018.

Om ni vill ha vårt digitala nyhetsbrev skicka fastighetsadress och namn till gun@badortsforeningen.se

Skummeslövsstrand – Solklart