Bli medlem / medlemsavgift

Bankgironummer  352-5003
Medlemsavgiften för 2016 är 250 kronor varav 35:- kronor till Skummeslövsbadet/Stimmet
Skriv adress och namn på inbetalningsavin!
Hämta ert medlemskort på Skummeslövs Golv färg & Interiör
ca en vecka
efter att ni betalt medlemsavgiften.

Några av er har betalt medlemsavgiften två gånger
för 2015. Hör av er om ni vill att vi för över pengarna till nästa års medlemsavgift.

Om ni vill ha vårt digitala nyhetsbrev skicka fastighetsadress och namn till gun@badortsforeningen.se

Skummeslövsstrand – Solklart