Bli medlem / medlemsavgift

Bankgironummer  352-5003
Medlemsavgiften för 2019 är 275 kronor varav 45:- kronor går till Skummeslövsbadet/Stimmet
Skriv adress och namn på inbetalningsavin!
Hämta ert medlemskort på Skummeslövs Golv färg & Interiör
ca en vecka
efter att ni betalt medlemsavgiften.

Inbetalningsavi kommer i slutet av januari 2019
och Strandnytt utkommer i början av sommaren.

Om ni vill ha vårt digitala nyhetsbrev skicka mail-adress och namn till gun@badortsforeningen.se

Skummeslövsstrand – Solklart