Ordförande har ordet

Välkommen till ett nytt år med Skummeslövsstrands Badortsförening! Ännu ett år har passerat och det har inte varit vilket år som helst. Tidigt 2020 drog pandemin in i Sverige och satte oss i ett grepp som vi inte är vana vid. För Badortsföreningen har det inneburit inställda aktiviteter, inte minst under sommaren där midsommarfirandet, musikkvällarna med mera ställdes in. Stort tack till alla er som bidrog till att vi ändå fick en midsommarstång.

Men nu försöker vi lägga 2020 bakom oss och titta framåt, även om det i skrivande stund är ovisst hur pandemin kommer att påverka våren och sommaren. Oavsett har vi planerat för ett nytt år som vi hoppas skall falla till belåtenhet.

Pandemin innebär emellertid inte att vi inte varit aktiva under året. Några av våra evenemang har trots allt genomförts och digitala styrelsemöten samt årsmöte har genomförts. Badortsföreningen har också varit delaktig i kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen för kusten. Vi har bidraget genom att dels medverka i kommunens möten och lämna underlag till arbetet, dels genom att samordna med övrigt lokalt föreningsliv.

Vi har även inlett arbetet med att starta upp en ungdomsgrupp som inledningsvis har fått lämna in förslag på aktiviteter som lockar dem. Målsättningen är att denna grupp så småningom skall vara självgående. Gruppen kan även förhoppningsvis bana väg för en föryngring av styrelsen på sikt. 

I början av året invigdes vår fina brygga och har sedan dess försetts med belysning. Bryggruppen som lagt ner oräkneliga timmar för att få till stånd bryggan kommer nu att upphöra. Dock kommer några ur bryggruppen fortsätta arbetet med att göra bryggan ännu attraktivare, utifrån flertalet förslag till förbättringar som har kommit in. Jag vill rikta ett varmt tack till det arbete bryggruppen lagt ner under åren.

Jag har vid flera tillfällen och i olika sammanhang fått höra att ”Ni i Skummeslöv är så aktiva, och får så mycket att hända”. Och ja, det är min bild också! Det finns en otrolig vilja att hjälpa till och en härlig sammanhållning som vi skall vara stolta och rädd om. Det är precis det som är Skummeslövsstrands styrka. Vi hjälps åt, jobbar tillsammans och får saker att hända. Och det är just alla ni frivilliga som gör detta möjligt och som är Skummeslövsstrands Badortsförening.

Avslutningsvis vill jag önska Er alla ett härligt år med oss i Badortsföreningen.

Er Ordförande

Kristian Petersson

Skummeslövsstrands Badortsförening

Skummeslövsstrand – Solklart