Ordförande har ordet

Välkommen till ett nytt år med Skummeslövsstrands Badortsförening! Vi hoppas att det skall bli ett riktigt aktivt år. Mer om det lite längre ner.

I förra årets ordförandebrev hade vi planerat många aktiviteter. Men på grund av pandemin tvingade vi begränsa så gott som samtliga första halvåret. Från och med juli kunde vi genomföra det mesta efter vissa anpassningar enligt de rådande restriktionerna. Bland annat har sommarens musik på ängen och samtliga höstens planerade medlemsaktiviteter kunnat genomföras.

Under året nåddes vi av det tragiska beskedet att vår trogna och flitiga styrelsemedlem och sekreterare gått bort efter en längre tids sjukdom. Tack för allt Peter!

Arbetet med vår ungdomssatsning har kommit i gång. Vid två tillfällen deltog ett 40 tal vid vartdera tillfället, vilket är glädjande. Även pysselkvällen i slutet av november blev mycket uppskattad.

Under året har vi bland annat fört en dialog med Laholms kommun kring kommunal service på stranden samt i samverkan med Frisbee Laholm, diskuterat möjligheten att anlägga en frisbee golfbana i Skummeslövsstrand

En mindre grupp från Bryggruppen fortsätter oförtrutet med att göra bryggan till en trevlig mötesplats för alla, och har en regelbunden kontakt med kommunen i frågor kring drift och underhåll av bryggan.

När vi nu lägger 2021 bakom oss och tittar framåt är våra förhoppningar att vi kan genomföra alla planerade aktiviteter. Inte minst utifrån att 2022 inte är vilket år som helst. Skummeslövsstrands Badortsförening fira nämligen 90 år, och det ska naturligtvis inte passera obemärkt. Under hela vecka 28 kommer vi bjuda på mycket underhållning för alla åldrar, dagarna igenom. Vi har även involverat våra krögare som kommer att ha fina erbjudanden under jubileumsveckan.

Avslutningsvis vill jag önska Er alla ett härligt år med oss i Badortsföreningen.

Er Ordförande

Kristian Petersson

Skummeslövsstrands Badortsförening

Skummeslövsstrand – Solklart