Styrelsen

Kristian Petersson, ordförande

Gert Olsson, vice ordförande

Gun Hedin Nilsson, kassör

Owe Ericson, sekreterare

Gitte Larsen, ledamot

Thomas Nordström, ledamot

Helena Åström, suppl.

Carina Petersson, suppl.

Ulf Altinius, Hedersordförande

Skummeslövsstrand – Solklart