Frågor och svar

Badortsföreningen och vår grupp som jobbar med Skummeslövsbryggan får en hel del frågor, vilket vi är glada för. Vi publicerar frågor och svar efterhand.

Jag tycker det är synd att förstöra den fantastiska vyn

Vi respekterar givetvis olika uppfattningar och tycker att de 12 kilometerna strand ger utrymme för de flesta. Stranden erbjuder aktiviteter och möjligheter för alla intressegrupper. Många såväl äldre som barnfamiljer önskar bryggor för att lätt komma ut i klart vatten och till önskat baddjup. Ca. 1200 personer har skrivit på listor med önskemål om brygga i Skummeslövsstrand.

För vem gös bryggan?

För alla! Ortsboende, turister, barnfamiljer, föreningsliv, Kommunen, företagare, m.fl. På sydkusten har alla orter där brygga byggts, fått ökad attraktion och service.

Hur blir det med underhållet?

Givetvis uppstår underhållskostnader och att säkerställa underhållet ingår naturligtvis i det fortsatta arbetet. Vanligast är att kommunerna sköter underhållet men det finns t.ex. lösningar där föreningar och kommuner hjälps åt. Om Båstad kan klara att underhålla 27 bryggor, varav hälften i kommunal regi, bör väl vi i Laholm klara en i Skummeslövsstrand och en i Mellbystrand.

Att göra havsbad och rekreation på stranden tillgängligt för alla är idag en självklar verklighet. Även om vädret ibland ställer till det.

 

Skummeslövsstrand – Solklart