Välkommen till Skummeslövsstrands Badortsförening


 

 

PROGRAM 2021

Quizen framflyttad till den 28 maj.

Februari
Badortsföreningen har lämnat synpunkter till Laholms Kommun på den detaljplan som föreslår bl.a. en utökning av campingen vid Södra Kustvägen.

Skummeslövsstrand – Solklart